Close

Tarieven

Onderstaande prijzen zijn geldig vanaf 01-11-2023 en zijn vrijgesteld van btw. 

 

 

Al mijn behandelingen vallen onder Paramedisch natuurgeneeskundige therapie. Op de factuur wordt de behandeling vermeld als natuurgeneeskundig consult, tenzij dit anders staat aangegeven op de website.

Losse sessies  per uur:       €   85,-

 

1 op 1 traject

Een telefonische kennismaking van 15 minuten voorafgaand aan een intake is gratis. Ik hoor graag wat je hulpvraag is, wat ik voor je kan betekenen en niet geheel onbelangrijk of er een wederzijdse klik is. Na de kennismaking volgt een intakegesprek inclusief een behandeling van totaal max 2 uur. Na de intake geef ik een advies voor een behandeltraject van 6 of meerdere sessies al naar gelang de klachten.

 

Een sessie duurt 1,5 uur en vindt één keer in de 3 tot max 4 weken plaats.

Intake + behandeling                         €   150,-

1 op 1 traject 6 sessies                      €   810,-

Onderhoudssessie na traject           €   135,-

 

Kinderen

Een kennismaking met jou als ouder vindt vooraf telefonisch plaats. Ik hoor graag wat de klachten zijn en waar je ondersteuning bij zoekt. De intake vindt, indien het kind oud genoeg is om alleen te durven zijn, na het afzetten zonder ouder(s) plaats. Dit gebeurt uiteraard alleen met toestemming wanneer jij/jullie hier een juist gevoel bij hebt/hebben.

Losse behandeling 1 uur min             €    60,-

Alle tarieven gelden voor particulieren

Intake en behandeling

Bij alle intakes stel ik een intake -en een behandelovereenkomst op, dit laatste geldt ook voor losse behandelingen. Hier staan rechten en plichten in van jou als cliënt, maar ook die van mij als behandelaar. Bij kinderen en tieners onder de 16 jaar ben ik verplicht een behandelovereenkomst te laten tekenen door één van de ouders.

 

Jouw tijd is kostbaar en ik voorkom graag dat we veel tijd kwijt zijn aan de intake tijdens jouw eerste kennismaking en sessie. Daarom is het prettig wanneer je het intakeformulier en de behandelovereenkomst vooraf aan de intake of behandeling zo volledig mogelijk invult en stuurt naar info@imararowina.nl.

 

Download hier:

ও    Intakeformulier

ও    Behandelovereenkomst

ও    Flyer incl. tarieven

Cadeaubonnen

Gun jij een dierbare een kennismaking met Imara Rowina?

Geef dan een cadeaubon!

 

1. Logo voorbeeld

*Cadeaubonnen komen niet in aanmerking voor een vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering.

 

Betaling

Betaling van losse consulten geschiedt na de behandeling als betaalverzoek per bank. Na ontvangst van de betaling ontvang je indien gewenst de factuur per e-mail.

 

Trajecten worden in zijn geheel in rekening gebracht en deze dienen voorafgaand aan de start van de behandeling per factuur overgemaakt te worden.

Wil je per sessie een (declaratie) factuur ontvangen en/of betalen in termijnen? Dit is mogelijk, hiervoor wordt € 35,- administratiekosten in rekening gebracht.

 

Afspraak afzeggen

Kun je om welke reden dan ook niet verschijnen op een afspraak? Meld het dan minimaal 24 uur van tevoren telefonisch via telefoonnummer 06 – 215 652 31. Ben ik niet bereikbaar? Spreek dan een voicemail in of stuur een (WhatsApp) bericht.

Bij afzeggingen korter dan 24 uur of no-show wordt de volledige gereserveerde tijd bij je in rekening gebracht.

De verzekering vergoedt deze beide niet.

 

Vergoedingen

Zorgverzekering

Als geregistreerd Paramedisch natuurgeneeskundig therapeut bij beroepsvereniging BATC komen de behandelingen geheel of gedeeltelijk  in aanmerking voor een vergoeding van de zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van jouw zorgverzekering en gekozen pakket in de aanvullende verzekering m.b.t. alternatieve geneeswijzen.

Ik adviseer je om voorafgaand aan de behandelingen zelf bij jouw zorgverzekeraar te informeren naar de polisvoorwaarden m.b.t. vergoeding voor BATC-therapeuten. Stuur een mail naar jouw verzekeraar waarin je vraagt of mijn behandelingen als BATC Therapeut in jouw aanvullende verzekering, voor een vergoeding in aanmerking komt. Hiervoor heb jij mijn persoonlijke AGB-code nodig, deze is bij mij op te vragen. De zorgverzekeraar dient duidelijk aan te geven welke werkvormen vergoed worden.

Vergoedingen zijn niet van invloed op jouw eigen bijdrage of eigen risico.

 

Vergoeding via werkgever

Behandelingen worden vaak ook vergoed via de werkgever.

Bijvoorbeeld vanuit:

  • Persoonlijk ontwikkelingsbudget
  • Het vitaliteitsbudget
  • In het kader van re-integratie
  • In het kader van verzuimpreventie
  • Psychosociale therapie bij stress en of burn-out verschijnselen of uitval

Bij (dreiging van) uitval door ziekte

Werkgevers zijn, na overleg met de bedrijfsarts, vaak bereid om kosten voor een therapeutisch traject te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet houdt in dat de werkgever bij uitval van een werknemer verplicht is om alles in het werk te stellen om het herstel van de werknemer te bevorderen.

De werknemer op zijn beurt heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om hieraan mee te werken. Therapie of coaching kan in het kader van de Wet Poortwachter ingezet worden ter verhoging van de psychische weerbaarheid. De kosten van het traject worden dan (gedeeltelijk) gedragen door de werkgever. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en het voorkomen van langdurig ziekteverzuim. Twijfel je of je hiervoor in aanmerking komt? Neem contact op met je bedrijfsarts of werkgever.

Trajecten vergoed via de werkgever zijn op maat evenals de prijzen. Neem contact met mij op voor meer informatie.

 

Behandelingen als ondernemer of zzp’er

De continuïteit van je bedrijf en alle aspecten van de bedrijfsvoering komen op jou aan. Dan is het belangrijk dat je goed kunt omgaan met stress en dat je hoofd- en bijzaken kunt onderscheiden, zodat je bedrijf goed loopt. Jouw persoonlijk functioneren is cruciaal voor je bedrijfsvoering. Een traject draagt hier in belangrijke mate aan bij. In een aantal gevallen kun je de kosten hiervan opnemen in je administratie. Informeer bij je accountant of boekhouder of dit in jouw geval mogelijk is.